Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
tuptucha
8595 b177
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachildren children
tuptucha
Kobiety mają to do siebie, że oddają, oddają, oddają wszystko, co kurwa mają facetom. Swoje ciało, swój czas, swoje zainteresowania. Aż w końcu dla nich samych już nie zostaje nic. I w pewnym momencie się dziwią. Jak to, byłam taką zajebistą laską, a teraz on jest moim całym życiem i już mnie nie chce?
— Piotr C./ Pokolenie Ikea
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaagta13 agta13
6964 45c3
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viadeparter departer
tuptucha
4301 d52a
Reposted frommartynkowa martynkowa viamefir mefir
tuptucha

Nikt mnie nie będzie nigdy tak kochał, ponieważ jestem okropna, ciągle tylko płaczę i popadam w depresję. Gdybym była kimś innym, nie chciałabym mieć ze sobą nic do czynienia. Ja sama nie chcę mieć ze sobą nic do czynienia.

— Elizabeth Wurtzel "Kraina prozaca"
tuptucha
 Kiedyś o Tobie powiedziałam, że byłaś petentką, jeżeli idzie o mężczyzn. Cały czas byłaś petentką, cały czas czułaś się gorsza, żebrałaś o miłość, żebrałaś o względy. A ciekawe jest to, że dotyczyło to wyłącznie I facetów, którzy Ci się podobali bardziej niż Ty im. Zawsze zakładałaś, że musisz mężczyznę zdobywać, a nie on Ciebie. I zawsze I wolałaś kogoś, kto Cię nie chciał, od tego, co Cię chciał.
— Hanna Bakuła do Agnieszki Osieckiej
Reposted frommiyo miyo viaagta13 agta13
tuptucha
Reposted fromweightless weightless viamefir mefir
tuptucha
7903 b57b
Reposted fromprecelka precelka viamefir mefir
tuptucha
3461 aee7
Reposted frompugul pugul viamefir mefir
0272 86e9
Reposted frommaking-love making-love
tuptucha
tuptucha
8077 889c 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viatowo85 towo85
tuptucha
4727 e33c
Reposted fromproof proof viatowo85 towo85
tuptucha
tuptucha
9642 07cb
Reposted fromduszarapu duszarapu viagriber griber
tuptucha
Nigdy nie pomyślałabym, że zakocham się w Tobie z taką siłą, z jaką to zrobiłam ...
— z filmu
Reposted fromIriss Iriss viacelej celej
tuptucha

rodneykong:

holy shit can you even see how fucking adorable this is im smiling so hard rn

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viatimetolove timetolove
0929 4877
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viazajebela zajebela
tuptucha
4367 84ef
jedna
Reposted frommysoul mysoul viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl